Kantorenchor

Kirchensänger, die am byzantinischen Kantorenchor seit seiner Gründung mitgewirkt haben.

Name Funktion
Prof. Dr. Nikolakopoulos Konstantin Chorleiter
Anagnostis Pavlos ehemaliger Chorleiter
Stefanidis Nikolaos Chorsprecher
Alexandru Andreas  
Apostolakis Dimitrios  
Apostoloumis Stamatios  
Vr. Cilerdzic Andrej (heute: Bischof von Remesiana/Serbien)
Despotis Sotirios  
Despotis Sotirios Spyridon  
Dougalis Paschalis  
Pfr. Filippis Antonios  
Giannopoulos Andreas  
Gotsopoulos Ilias  
Gotsopoulos Nektarios  
Ionita Alexandru  
Kalogeropoulou Maria  
Prof. Dr. Karakolis Christos  
Prof. Dr. Koios Nikolaos  
Koutsovitis Konstantinos (✝)  
Krimitza Vassiliki  
Kyriossoglou Ananias  
Lambrinakos Nikolaos ehemaliger Chorsprecher
Mademlis Aris  
Mantzouris Dimitrios  
Mantzouris Nikolaos  
Markou Ioannis  
Mastoridis Petros  
Moschos Dimitrios  
Ntalianis Porfyrios  
Paggidis Chrysanthos  
Papadopoulos Nikolaos  
Papageorgiou Theodosios  
Penev Martin  
Petychakis Dimitrios (✝)  
Pozios Ioannis  
Savvopoulos Nikolaos  
Simeonidis Andreas  
Pfr. Siomos Georgios  
Triantafyllou Markos  
Vlachonis Georgios  
Prof. Dr. Vletsis Athanasios  
Pfr. Vletsis Georgios  
Voudouris Loukas